گزارش: پروژه قدردانی از پرستاران فعال در بخش‌های COVID-19

در این روزهای سخت که شیوع بیماری کرونا به قلب‌هایمان دلهره انداخته و امید را از چشم‌هایمان ربوده، بیشتر از […]

گزارش: پروژه قدردانی از پرستاران فعال در بخش‌های COVID-19 Read More »