همکاری به عنوان نیروی انسانی

 

خیریه سارا همواره با آغوشی باز پذیرای کمک‌های هم‌وطنان عزیز می‌باشد. ورای کمک‌های مالی، برای اجرای پروژه‌های خیریه نیازمند کمک‌های فکری و همراهی شما هستیم. از هر سن و سال و جنسیتی و ساکن هر نقطه از زمین که باشید و از هر آئین و باوری که پیروی بکنید، می‌توانید سفیر سارا باشید. برای این کار کافیست این فرم را تکمیل نمایید.

 

enemad-logo