یک بسته خبر خوب

در اولین روزهای شکل گیری گروه خیریه سارا و راستای اهدافمان برای اشتغال زایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه، امکان راه اندازی کارگاه بسته بندی و توزیع مواد غذایی و خوراکی را مورد بررسی قرار دادیم. در اولین گام برای اجرای این مهم و با هدف شناسایی بازار هدف، نقاط ضعف و نقاط قوت طرح پیشنهادی، اقدام به تهیه و بسته بندی آجیل و خشکبار در مقياس محدود نمودیم. بعد از تهیه آجیل و خشکبار به صورت عمده، آنها را توزین و بسته بندی کردیم و برای عرضه به مشتری نهایی در سطح فروشگاههای شهرستان بیجار توزیع کردیم. خوشبخانه با استقبال خوب مصرف کنندگان کلیه اقلام تهيه شده در فاصله سه ماه پس از توزیع محصولات، به فروش رسیدند. با کسب تجربه از فاز پایلوت اجرای این طرح، به امید خدا و با کمک شما همراهان خیریه سارا قصد داریم در آینده نزدیک یک کارگاه تهیه و بسته بندی انواع مواد غذایی آماده و نیمه آماده را با حضور بانوان سرپرست خانوار راه اندازی نماییم.

   
enemad-logo