هیئت مدیره

جناب آقای محمد سینا آئینه

جناب آقای محمد سینا آئینه

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دانشجوی دکتری برق و کامپیوتر

سرکار خانم نیوشا فرج محمدی

سرکار خانم نیوشا فرج محمدی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

جناب آقای جمیل شاه جانی

جناب آقای جمیل شاه جانی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد فیزیک الکترونیک | دبیر فیزیک متوسطه دوم

سرکار خانم فاطمه خاکی

سرکار خانم فاطمه خاکی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی روانشناسی عمومی | معاون مدرسه فرزانگان سنندج

سرکار خانم بهار آقایی

سرکار خانم بهار آقایی

بازرس

فوق لیسانس مدیریت اجرایی | همکاری با موسسه خیریه اسوی زانیاران

سرکار خانم شیلان ویسیان

سرکار خانم شیلان ویسیان

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

کارشناسی حقوق | وکیل رسمی دادگستری

enemad-logo