هیئت مدیره

جناب آقای محمد سینا آئینه

جناب آقای محمد سینا آئینه

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتری برق و کامپیوتر

سرکار خانم نیوشا فرج محمدی

سرکار خانم نیوشا فرج محمدی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

سرکار خانم فاطمه خاکی

سرکار خانم فاطمه خاکی

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی روانشناسی عمومی | معاون مدرسه فرزانگان سنندج

جناب آقای جمیل شاه جانی

جناب آقای جمیل شاه جانی

خزانه دار

کارشناسی ارشد فیزیک الکترونیک | دبیر فیزیک متوسطه دوم

سرکار خانم بهار آقایی

سرکار خانم بهار آقایی

بازرس

فوق لیسانس مدیریت اجرایی | همکاری با موسسه خیریه اسوی زانیاران

سرکار خانم شیلان ویسیان

سرکار خانم شیلان ویسیان

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

کارشناسی حقوق | وکیل رسمی دادگستری

enemad-logo