خيريه سارا با هدف بهبود سلامت روان کودکان بیمار بستری در بیمارستان و برای دادن دلگرمی دادن به قلب های کوچکشان، رویدادی فرهنگی تفریحی را در محل بیمارستان بعثت سنندج برگزار کرد. بعد از انجام هماهنگیها با مسئولین محترم بیمارستان، بخش های آنکولوژی خون کودکان و نشاط بیمارستان بعثت را تزئین کردیم و با کمک داوطلبان خیریه به اجرای برنامه های شادی از جمله اجرای موسیقی، اجرای برنامه نمایش عروسکی و نقاشی با گواش و مداد رنگی پرداختیم تا شاید بتوانیم برای یک روز هم که شده فضای بیمارستان را از حالت بیماری و کسالت دردناکش به جایی برای لبخند زدن تبدیل کنیم. همین طور در حاشیه این برنامه بسته های حاوی لوازم التحریر را به این قهرمانان کوچک هديه دادیم و از آنهاء خانوادههایشان و کادر محترم درمان حاضر در بخش با آبميوه و شیرینی پذیرایی کردیم.

 

 

enemad-logo