بازی کردن به کودکان این امکان را می دهد تا خیال پردازی کنند و قوه خلاقیت خود را پرورش دهند.

ا یکی از پروژه های خیریه سارا توزیع بیشتر از صد قطعه اسباب بازی اهدای مردم به کودکانی بود که به دلیل مشکلات خانواده هایشان از امكانات بازی کردن بهرهی کمتری برده بودند.

طی این پروژه با تهیه و نصب جعبه ای در محل کتاب فروشی ژیرا سنندج و نیز دریافت پستی اسباب بازیهای اهدایی توانستیم در یک بازه یک ماهه | حدود صد قطعه اسباب بازی نو و دست دوم جمع آوری کنیم در مرحله بعد این اسباب بازی ها را ضدعفونی، تفکیک و بسته بندی کردیم و نهایتا به دست کودکان تحت پوشش مؤسسه خیریه ئاسوی زانیاران سنندج رساندیم.

خرسندیم که با کمک شما همراهان خیریه سارا توانستیم به دهها قطعه اسباب بازی سالمی که داشتند در گوشه قفسهها یا در کنج انباری ها خاک می خورند جانی دوباره ببخشیم و اسباب شادی دهها کودک و نوجوان عزیز را فراهم آوریم.

 

 

enemad-logo