بشیر عزیزی

بشیر عزیزی

مهندس عمران

پارسا زندی

پارسا زندی

کارشناس رادیولوژی

هستی همت بلندان

هستی همت بلندان

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

شقایق فرهنگیان

شقایق فرهنگیان

دانشجوی پرستاری

ناریا رزمان

ناریا رزمان

دانشجوی شیمی محض

نگین شکری

نگین شکری

مهندس معماری

آیلین نوری

آیلین نوری

دانشجوی مهندسی معماری

مبین یوسفی

مبین یوسفی

تارا نصرت پور

تارا نصرت پور

کارشناسی حقوق | مربی چرتکه
سحر صوفی زاده

سحر صوفی زاده

دانشجوی زبان انگلیسی

امیر ولی محمدی

امیر ولی محمدی

مهندس کامپیوتر

سروش عبدی

سروش عبدی

دانشجوی پزشکی

کیان محمدیان

کیان محمدیان

دانشجوی پزشکی

بیتا منصوری

بیتا منصوری

دانشجوی دبیری زیست شناسی

سانلی شعبانی

سانلی شعبانی

دانشجوی مدارک پزشکی(HIT)

نسیم حیدری

نسیم حیدری

دانشجوی پرستاری

 

 

دوستان قدیمی خیریه

مهسا محمدی

مهسا محمدی

آیدا مهی

آیدا مهی

کوثر ذوالفقاری

کوثر ذوالفقاری

محمد ویسیان

محمد ویسیان

ساناز رفیقی

ساناز رفیقی

پروشا عطایی

پروشا عطایی

اوین حسنی

اوین حسنی

سرکار خانم آرزو آقایی

سرکار خانم آرزو آقایی

آیدا صدیقی

آیدا صدیقی

سپیده ذوالفقاری

سپیده ذوالفقاری

enemad-logo