آدرس دفتر خیریه : استان کردستان ، سنندج ، محله قطارچیان کوچه تمدن پلاک 24

شماره تماس : 08733224300

کد پستی : 6613743635

enemad-logo