یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی کودکان مقیم مناطق محروم، محدودیتهای موجود در راه تحصیل آنها است. خیریه سارا به جهت تسهیل شرایط آموزشی این کودکان، تلاش می کند در قالب یک برنامهی سالیانه با عنوان “آئین مهر سارا، نسبت به تامین هزینه لوازم التحریر تعدادی از این دانش آموزان و تجهیز کتابخانه های مدارس روستاها و مناطق محروم حاشیه شهرها اقدام نماید.

پس از بررسی های لازم، تعدادی از روستاهای محروم اطراف شهر سنندج را شناسایی کردیم و درنهایت مدرسه ای واقع در روستای سیاسران علیا از توابع بخش مرکزی سنندج به عنوان اولین مدرسه برای سال اول برگزاری این برنامه انتخاب گردید.

ای در پی نیازسنجی ها، لوازم التحریر، وسایل بازی و کتابهای علمی، دانستی و داستانی مورد نیاز دانش آموزان جامعه ی هدفمان که کودکان ۵ تا ۱۲ ساله بودند، تامین شد و با کمک داوطلبان خیریه سارا به دست این کودکان رسید. در حاشیه این پویش نیکوکارانه بررسیهای دیگری نیز از وضعیت خانواده های نیازمند و مشکلات عمومی روستا، به کمک معلم محترم و جمعی از معتمدان روستا صورت گرفت.

enemad-logo