گزارش: دیدار با کودکان بستری در بیمارستان بعثت سنندج

کودکان در انتهای تاریکی نور امید و رشد را می‌بینند. می‌توانیم سبز باشیم همچون رویای کودکان و از دریچه ی آنها به زندگی بنگریم… در بیست و پنج آذر ماه سال 98 اعضای موسسه نیکوکاری آئین سارا با همکاری انجمن آلامدا و با هدف افزایش روحیه کودکان، جشن کوچکی برای کودکان درگیر با بیماری‌های روانشناختی…
Read more